Elintarvikehygienia osaaminen

Hygieniapassi

Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että todistuksella osoitettuja tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja viedään jokapäiväiseen työhön. Hygieniaosaamisen periaatteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että sekä yrityksen työntekijät että johto sitoutuvat teoreettisen osaamisen lisäksi myös käytännössä noudattamaan hyviä hygieniakäytäntöjä.

Kenellä pitää olla hygieniapassi?

Henkilöllä täytyy olla Ruokaviraston vaatima hygieniapassi, jos hän

  • työskentelee elintarvikehuoneistossa ja
  • käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.


Hygieniapassi täytyy olla myös esimerkiksi työnantajalla, vapaaehtoisella, opiskelijalla tai harjoittelijalla, jos he tekevät töitä kuten edellä on mainittu.
Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi:

  1. kahvilat, ravintolat ja pikaruokapaikat
  2. elintarvikemyymälät eli kaupat, jotka myyvät ruokaa
  3. suurkeittiöt, leipomot ja tehtaat, joissa valmistetaan elintarvikkeita.


Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha, kala ja pilkotut kasvikset.


Hygieniapassissa on kaksi osaa:
1. paperitodistus ja
2. muovinen kortti

Kumpaakin alkuperäistä osaa voi käyttää todistuksena hygieniaosaamisesta.

Osaamistesti

Kaikki hygieniapassitestit suoritetaan hygieniapassitestaajan valvomassa testitilassa. Testi tehdään itsenäisesti ja kaikki vastausmerkinnät tehdään kirjallisesti suomen-, ruotsin- tai englanninkieliseen Ruokaviraston testilomakkeeseen.

Koulutus ennen testiä ei ole pakollista.

Hygieniapassitestiä ei voi suorittaa sähköisesti, etänä, kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa tai ulkomailla.

Tietoa hygieniapassitestistä

Hygieniapassitesti koostuu 40:stä Oikein/Väärin testiväittämästä. Testissä on 40 kohtaa, joista jokaiseen pitää vastata, onko väitetty asia oikein vai väärin.

Kaikki merkinnät tehdään kuulakärkikynällä (ei mustalla)

Testiaika on 45 minuuttia

Läpäistäkseen testin pisteitä on saatava vähintään 34/40. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. Virheellisistä vastauksista ei saa miinuspisteitä, joten kuudella virheellisellä vastauksella läpäisee testin.

Tyhjäksi jätetty vastausruutu tai epäselvästi tehty vastausmerkintä (josta hygieniapassitestaaja ei saa selvää, kumpaa vaihtoehtoa vastaaja tarkoittaa) tulkitaan virheelliseksi vastaukseksi.

Tulevia koulutuksia ei löytynyt

Opiskelu ennen testiä

Hygieniapassitestiin voi valmistautua eri tavoin. Testin suorittamista varten voi esimerkiksi osallistua koulutukseen, mutta elintarvikehygienian perustietoja voi opiskella myös itsenäisesti mm. netistä ja kirjoista.

Hygieniapassi
koulutuksia eri aloille

Ammattikuljettajien elintarvikehygieniapäivä

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää kuljettajan velvollisuudet elintarvikekuljetuksissa ja lämpötilahallittavissa kuljetuksissa sekä kaluston vaatimukset.

Metsästäjien hygieniaosaaminen

Luonnonvaraisen riistan metsästys on elintarvikkeiden alkutuotantoa. Alkutuotannon tuote on kynimätön tai nylkemätön riistaeläimen ruho.

Ota yhteyttä

    Puhelin: +358 50 412 4705

    Sähköposti: [email protected]