Luonnonvaraisen riistan metsästys on elintarvikkeiden alkutuotantoa. Alkutuotannon tuote on kynimätön tai nylkemätön riistaeläimen ruho. Luonnonvaraisen riistan metsästyksestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä ilmoitusta alkutuotantopaikasta eikä kuvausta omavalvonnasta. Ruhon loppuunteurastaminen ei ole alkutuotantoa, joten nyljetty tai kynitty ruho tai leikattu liha ei ole alkutuotannon tuote.

Lahtivajassa (ilmoitettu elintarvikehuoneisto) työskentelevällä henkilöllä, joka käsittelee yleiseen kulutukseen (suoraan kuluttajalle tai vähittäismyyntiin) toimitettavaa luonnonvaraisen riistan lihaa, tulee olla koulutusta elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä.

Koulutus vaaditaan 1.9.2014 alkaen.

Koulutus voi olla joko osaamistodistus eli nk. hygieniapassi tai metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus. Osaamistodistus tai metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus vaaditaan henkilöltä, kun hänellä on kolme kuukautta työskentelypäiviä täynnä. Työpäivistä tulee siis pitää kirjaa, ja työpäivien laskeminen aloitetaan 1.9.2014 alkaen.

Tulevat tapahtumat