Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää kuljettajan velvollisuudet elintarvikekuljetuksissa ja lämpötilahallittavissa kuljetuksissa sekä kaluston vaatimukset.

Koulutuspäivä on avoin ammattikuljettajille suunnattu jatkokoulutuspäivä. Kurssipäivän lopuksi järjestetään Ruokaviraston hyväksymä hygieniapassitesti, joka pätevöittää kuljettamaan elintarvikkeita.

Koulutuksen sisältö: Vastuut elintarvikekuljetuksissa, Hygieniaosaamisen perusteet, Turvallisuus – Hygienia, Lämpötilahallittavat elintarvikekuljetukset, Kylmäketju, Omavalvonta, Elintarvikkeiden säiliökuljetukset, Kansainväliset kuljetukset

Tulevat tapahtumat