Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Puritas-passit asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on täyttänyt yhteydenottolomakkeen ja osallistunut Puritas-passit järjestämään koulutukseen.

Rekisterin käyttötarkoitus ja Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Puritas-passit asiakasrekisterin ylläpitäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Puritas-passit omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Puritas-passit saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Puritas-passit asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Puritas-passit omaa oikeuden julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Puritas-passit toiminimelle sähköpostitse [email protected] tai rekisterinhoitajalle.

Rekisteriin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Puritas-passit toiminimen käytössä, paitsi Puritas-passit toiminimen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Puritas- passit ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Puritas-passit tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.