Puritas-passit palvelee ja kouluttaa

Puritas passit tarjoaa hygieniaosaamistodistukset ja koulutukset.
Vesityökortti, allasvesityökortti sekä elintarvikehygieniapassit.

Puritas kouluttaa

Puritas-passit on keskittynyt vesialan ja elintarvikealan hygieniakoulutukseen.

Koulutuskielemme on pääsääntöisesti suomi, mutta tarvittaessa ryhmäkoon salliessa koulutamme myös ruotsinkielellä. Testit voi tehdä molemmilla kielillä. Hygieniapassin testin voi suorittaa myös englanninkielellä.

Kuljettajille suunnattu ammattipätevyyskoulutus ja Traficomin merkintä on mahdollinen talousvesikoulutuksen yhteydessä vain lähikoulutuksena.

Allasvesi

Allasvesityökortti pitää olla henkilöillä, jotka työskentelevät laitoksissa, joissa uima-allas on tarkoitettu käytettäväksi siten, että yleisöllä on mahdollisuus päästä sinne joko maksua vastaan tai vastikkeetta.

Hygieniapassi

Elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan riittävää osaamista seitsemältä osa-alueelta: mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö.?

Vesityökortti

Koulutus sisältää tietoa veden mikrobiologiasta, henkilökohtaisesta hygieniasta, vesikemiasta, veden puhdistustekniikoista, veden käyttötarkkailusta, näytteenotosta ja veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä.

Tulevia koulutuksia ei löytynyt

Tietoja
Puritaksesta

Puritas-passit on toiminut toiminimellään vuodesta 2011. Olemme kouluttaneet vesialalla ja elintarvikealalla työskenteleviä henkilöitä eri puolella Suomea. Olemme tiedostaneet ja tiedostamme aloilla tapahtuneet muutokset ja tuomme ne esiin koulutuksissamme.

Asiakkaitamme ovat vesihuoltolaitokset, vesiosuuskunnat, teollisuuden vedenhankinta, uima-allasyksiköt, suunnittelijat, rakennusyritykset, urakoisijat, uima-allasyksiköt, kiinteistönhoitajat, LVI-asentajat ja kaikki elintarvikealalla työskentelevät.

Yhteistyössä

Ota yhteyttä

    Puhelin: +358 50 412 4705

    Sähköposti: [email protected]