Metsästäjien hygieniaosaaminen

Luonnonvaraisen riistan metsästys on elintarvikkeiden alkutuotantoa. Alkutuotannon tuote on kynimätön tai nylkemätön riistaeläimen ruho. Luonnonvaraisen riistan metsästyksestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä ilmoitusta alkutuotantopaikasta eikä kuvausta omavalvonnasta. Ruhon loppuunteurastaminen ei ole […]

Ammattikuljettajien elintarvikehygienia, CAP-koulutus

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää kuljettajan velvollisuudet elintarvikekuljetuksissa ja lämpötilahallittavissa kuljetuksissa sekä kaluston vaatimukset. Koulutuspäivä on avoin ammattikuljettajille suunnattu jatkokoulutuspäivä. Kurssipäivän lopuksi järjestetään Ruokaviraston hyväksymä hygieniapassitesti, joka pätevöittää kuljettamaan […]