Vesityökortti

Kenellä pitäisi olla vesityökortti?

Oletko vesihuoltoalalla työskentelevä ja talousvettä käsittelevä henkilö ? Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1351/2006) mukaan tarvitset Valviran, eli Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston vesityökortin.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutus sisältää tietoa veden mikrobiologiasta, henkilökohtaisesta hygieniasta, vesikemiasta, veden puhdistustekniikoista, veden käyttötarkkailusta, näytteenotosta ja veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä.

 

Koulutusmateriaalina käytetään Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen julkaisemaa opasta: Vesilaitostekniikka ja hygienia. Testissä on 20 yleiskysymystä asetuksesta (1351/2006). 10 erikoistumiskysymystä voit valita vesilaitoksista tai verkosto-osaamisesta. Testin läpäisee,kun 22 kysymystä on oikein vastattu.

HUOM Osaamistesti suoritetaan sähköisesti Valviran OSTI-järjestelmässsä, jonne kirjaudutaan tietokoneella tai mobiililaitteella (tabletti tai älypuhelin) suomi.fi- tunnistautumisen kautta. Sitä varten tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Testin voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Talousvesihygienia

Talousvesi

Talousvesihygieenisessä osaamistestissä voi suorittaa sekä vesilaitos- että vesijohtoverkostot – testit.

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 b §:n mukaan hyväksyttävissä yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli kymmenen kuutiometriä talousvettä päivässä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä, on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta. Suositeltavaa on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. Soveltamisalaan kuuluu koko vesihuoltolaitos, sen vedenottamot, vedenkäsittelylaitokset ja verkostot.

 

Vesityökortti - Valvira

Kuljettajille

Kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutus

Perustuu EU:n direktiiviin 2003/59/EY Suomessa direktiiviä sovelletaan 1.8.2007 alkaen (2007/273). Direktiivi sisältää kuorma‐autonkuljettajien perustason ammattipätevyysvaatimuksen ja jatkokoulutusvaatimuksen kaikille C‐ luokan ajo‐oikeuden haltijoille. Turvallisuus‐, ympäristö‐ ja kuljettajien hyvinvointiasiat ovat keskeisiä koulutuksessa

Turvallisuus – Kemikaalit ( ADR) – Hygienia – ATP

Ympäristö – ADR – Maaperä –Pohjavedet

Hyvinvointi – Terveys – Hygienia – ATP

Ammattikuljettajien vesihygieniapäivä  

Koulutuspäivä on avoin ammattikuljettajille suunnattu jatkokoulutuspäivä, josta saa Trafin ammattipätevyysmerkinnän. Kurssipäivän lopuksi järjestetään Valviran hyväksymä vesityökorttitesti, joka pätevöittää esimerkiksi vesiverkostojen rakentamiseen, vesi- ja viemäröintitöihin, yhdyskuntien vesihuoltotöihin tai puhtaan veden kuljetuksiin.

Koulutukseen sisältyy: - vesikemikaalien tuntemusta ja niiden kuljetusmääräyksiä - talousveden mikrobiologiset laatuvaatimukset - toimenpiteet vedenlaadun häiriötilanteissa - pintaveden, pohjaveden ja maaperän likaantumisriskit - kemikaalionnettomuustilanteissa toimiminen - lainsäädäntö ja talousveden valvonta - veden hankinta ja käsittely - vesijohtoverkostot - vesinäytteen otto