Allasvesi

Kenellä pitää olla allasvesityökortti ?

Terveydensuojelulain (763/1994) 28 a §:n mukaan uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa laitoksissa työskentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta. Vesityökortti pitää olla henkilöillä, jotka työskentelevät laitoksissa, joissa uima-allas on tarkoitettu käytettäväksi siten, että yleisöllä on mahdollisuus päästä sinne joko maksua vastaan tai vastikkeetta. Soveltamisen lähtökohtana ovat altaat, joissa on vähintään veden kierto, suodatus ja desinfiointi.

 

Vesityökortti

Allasvesityökortti

Vaikutatko allasveden laatuun toimenpiteilläsi ? Työskenteletkö uimahallissa, kylpylässä, kuntoutuslaitoksessa tai vesipuistossa? Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1350/2006) mukaan tarvitset Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston vesityökortin (ent.vesihygienian osaamiskortti).

Allasvesityökorttitestissä on 30 kysymystä. Testin läpäisee, kun 22 kysymystä on oikein vastattu.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen sisältö  

Koulutus sisältää tietoa allasvesihygieniasta, allasveden käsittelystä, lainsäädännöstä, laadunvalvonnasta, allasosaston ilmanvaihtohygieniasta, allasveden mikrobiologiasta, allasveden kemiasta, allasvesijärjestelmän huollosta, ylläpidosta ja näytteenotosta.

Koulutusmateriaalina käytetään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n soveltamisopasta: Uima-allasveden laatu ja valvonta (315/2002).